Legislació i assegurança

Els drones de PixnFly només volen d’acord amb la legislació vigent. No es permeten excepcions. Tots els nostres drones estan controlats i assegurats: documents proporcionats a petició.

La seguretat dels béns i de les persones és fonamental per a qualsevol activitat aèria.